Dịch vụ

Dịch vụ số. Trò chuyện AI để hỗ trợ khách hàng. Tạo khách hàng tiềm năng. Xác thực email. Tạo và tự động hóa bài đăng trên mạng xã hội, Zalo ZNS.

rtWork cung cấp một bộ công cụ toàn diện các dịch vụ kỹ thuật số bao gồm tự động hóa dịch vụ khách hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo, tạo nguồn khách hàng tiềm năng, xác thực email và số điện thoại, tạo và tự động hóa bài đăng trên mạng xã hội, dịch vụ thông báo Zalo, xử lý và thông báo đơn hàng, tạo thẻ căn cước, tích hợp máy chấm công và tương tác hệ thống thông qua tích hợp API.

AI Chat - Tự động hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn với ChatGPT AI.

Các kênh được hỗ trợ: FB Messenger, Website, Landing Page, Email, Zalo OA, Instagram, Whatsapp Sắp ra mắt: LinkedIn, Twitter, Youtube.

 • Khởi đầu: 216.000 đ / Tháng / Kênh
 • Hàng tháng: 2.376.000 đ / Tháng / Kênh (thanh toán hàng tháng)
 • Hàng năm: 1.896.000 đ / Tháng / Kênh (thanh toán hàng năm)

Cung cấp Lead

Cung cấp Lead: Thông tin khách hàng từ các nguồn công khai như csdl.vietnamtourism.gov.vn/

 • 1.300 đ / Lead

Xác thực email

Xác thực email: Xác minh email để đảm bảo địa chỉ email hoạt động

 • 70 đ / email

Gửi email

Gửi email (giống như Mailchimp, Sendgrid)

 • 400 đ / email

AI viết bài & đăng Facebook Page

Viết bài nội dung có media và tTự động đăng trên trang Facebook. Xem các bài viết do AI đăng trên facebook.com/rtworkspace

 • 11.000 đ / Post

AI viết bài & đăng LinkedIn Page

Viết bài nội dung có media và tTự động đăng trên trang LinkIned. Xem các bài viết do AI đăng trên linkedin.com/company/real-time-analytics

 • 11.000 đ / Post

Gửi tin nhắn Zalo ZNS

Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ gửi tin nhắn đến số điện thoại Zalo. Xem thông tin tại Zalo ZNS

 • 250 đ / message

Xác thực số điện thoại: Xác mình số điện thoại dang hoạt động

 • 600 đ / số

Tích hợp xử lý đơn hàng với hệ thống POS qua email

Được cấp email theo cú pháp MST@rtwork.vn (0109396078@rtwork.vn) và Xử lý email từ hệ thống POS để tạo dữ liệu gửi email, Zalo ZNS, Notification, Auto call

 • 5.500.000 đ / email template

Thông báo đơn hàng

Dịch vụ combo

 1. Xác minh email khách hàng
 2. Thông báo qua email
 3. Thông báo qua Zalo ZNS
 4. Thông báo qua cuộc gọi tự động
 5. Gửi thông báo qua chatbot vào rtWork Messaging
 • 1.200 đ / đơn hàng

Tạo thẻ ID với mã QR điện tử nghệ thuật

Create ID card with an artistic electronic QR code like this. Just like a work of art, each QR Art is unique.

 • 10.000 đ / QR code

Tích hợp với Máy chấm công

Tích hợp với Máy chấm công (thủ công qua mẫu Excel nếu MCC không hỗ trợ API; tự động nếu MCC hỗ trợ API)

 • 10.000.000 đ

Tích hợp cho khả năng tương thích hệ thống qua API

Phí tích hợp cho khả năng tương thích hệ thống qua API. rtWork có thể giao tiếp hai chiều qua RESTful API. Chi tiết về tích hợp và các chi phí liên quan sẽ được xác định cụ thể khi có nhu cầu triển khai.

 • Liên hệ
RealTimeX