Featured image of post

Recruit Dynamics

Quản lý đăng tuyển, tiến hành đánh giá ứng viên và tối ưu giao tiếp với ứng viên, từ đó tạo ra quá trình tuyển dụng hiệu quả hơn.

HRM, Tuyển dụng

Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng của bạn với rtWork Recruit Dynamics

Tìm kiếm và thuê nhân tài phù hợp là một khía cạnh quan trọng của thành công kinh doanh. Tuy nhiên, quy trình tuyển dụng thường mất thời gian và phức tạp. Với rtWork Recruit Dynamics, bạn có thể đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng của mình, làm cho nó hiệu quả và hiệu quả hơn.

rtWork Recruit Dynamics là gì?

rtWork Recruit Dynamics là một module trong giải pháp kỹ thuật số toàn diện rtWork giải quyết vấn đề tối ưu hóa quy trình tuyển dụng. Module này cung cấp một giải pháp toàn diện cho phép nhà tuyển dụng quản lý việc đăng tuyển, tiến hành đánh giá ứng viên và tối ưu hóa giao tiếp với ứng viên.

Đăng tuyển công việc và quản lý ứng viên hiệu quả

Với rtWork Recruit Dynamics, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý việc đăng tuyển công việc. Module này cho phép bạn xác định yêu cầu công việc, đặt hạn chót nộp đơn và theo dõi trạng thái của mỗi việc đăng tuyển. Tiếp cận tập trung này giúp bạn tổ chức và đảm bảo thu hút ứng viên đủ điều kiện.

Ngoài ra, module cung cấp các tính năng quản lý ứng viên cho phép bạn theo dõi và đánh giá ứng viên. Bạn có thể xem xét hồ sơ, lên lịch phỏng vấn và cộng tác với người quản lý tuyển dụng - tất cả trong cùng một hệ thống. Tối ưu hóa các quy trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, cho phép bạn tập trung vào đánh giá những ứng viên tốt nhất.

Đánh giá ứng viên một cách liền mạch

rtWork Recruit Dynamics cung cấp các công cụ để tiến hành đánh giá ứng viên. Bạn có thể xác định tiêu chí đánh giá, tạo biểu mẫu đánh giá tùy chỉnh và đánh giá ứng viên dựa trên trình độ và hiệu suất của họ. Module này cung cấp một phương pháp tiêu chuẩn và khách quan để đánh giá ứng viên, đảm bảo đánh giá công bằng và nhất quán trong suốt quy trình tuyển dụng.

Giao tiếp tối ưu với ứng viên

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong quy trình tuyển dụng, và rtWork Recruit Dynamics giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Module này cung cấp các tính năng cho thông báo email tự động, lên lịch phỏng vấn và cập nhật trạng thái. Bạn có thể giao tiếp trực tiếp với ứng viên từ hệ thống, giữ cho họ được thông báo và tham gia trong suốt quá trình. Giao tiếp tối ưu này nâng cao trải nghiệm của ứng viên và giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực với những người có tiềm năng.

Giá

  • 250.000đ/ tài khoản /tháng