Featured image of post

Finance Dynamics

Tự động hóa quy trình tài chính, cung cấp thông tin thời gian thực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép tài chính chính xác

Tài chính, Kế toán

rtWork Finance Dynamics

Tối ưu hóa quy trình tài chính của bạn với rtWork Finance Dynamics. Mô-đun này cung cấp một nền tảng tập trung tự động hóa quy trình tài chính, cung cấp thông tin thời gian thực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép chính xác.

  • Tự động hóa các quy trình tài chính như lập hóa đơn và quản lý chi phí.
  • Có cái nhìn thời gian thực và tạo ra báo cáo toàn diện để đưa ra quyết định thông minh.
  • Duy trì hồ sơ tài chính chính xác để tuân thủ và minh bạch.

Giá

  • 12.000đ/tài khoản /tháng

Triển khai Finance Dynamics.