Featured image of post Call Center

Call Center

Thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ đâu, ghi lại cuộc trò chuyện để đảm bảo chất lượng, theo dõi hiệu suất của nhân viên trong thời gian thực.

Nâng cao hoạt động telesales với rtWork Call Center

rtWork Call Center

Giao tiếp hiệu quả với khách hàng là rất quan trọng đối với doanh nghiệp, và một trung tâm cuộc gọi được quản lý tốt đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được điều này. Với rtWork Call Center, bạn có thể tối ưu hoá hoạt động trung tâm cuộc gọi của mình bằng cách sử dụng một giải pháp dựa trên đám mây cung cấp tính năng gọi linh hoạt và từ xa, ghi âm cuộc gọi, giám sát và phân tích.

rtWork Call Center là gì?

rtWork Call Centers

rtWork Call Center là một module trong giải pháp kỹ thuật số toàn diện rtWork giải quyết vấn đề gọi linh hoạt và từ xa, ghi âm cuộc gọi, giám sát và phân tích. Giải pháp dựa trên đám mây này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ đâu, ghi âm cuộc trò chuyện để đảm bảo chất lượng, giám sát hiệu suất của nhân viên trong thời gian thực và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa tương tác với khách hàng.

Gọi linh hoạt và từ xa

Với rtWork Call Center, các nhân viên của bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi từ bất kỳ đâu, mang lại tính linh hoạt cần thiết trong môi trường làm việc từ xa hiện nay. Dù đội của bạn đang làm việc từ nhà hay di chuyển, họ vẫn có thể giữ liên lạc với khách hàng và cung cấp dịch vụ tuyệt vời mà không gặp hạn chế.

Ghi âm cuộc gọi để đảm bảo chất lượng

Module này cung cấp chức năng ghi âm cuộc gọi, cho phép bạn ghi lại cuộc trò chuyện để đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định. Bằng cách ghi âm cuộc gọi, bạn có thể xem lại tương tác, xác định các vấn đề cần cải thiện và đảm bảo tuân thủ các quy định của ngành. Tính năng này giúp duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao và cho phép đào tạo và hướng dẫn hiệu quả cho nhân viên trung tâm cuộc gọi.

Giám sát hiệu suất của nhân viên trong thời gian thực

rtWork Call Center cho phép giám sát hiệu suất của nhân viên trong thời gian thực. Giám sát viên có thể nghe cuộc gọi, đưa ra phản hồi ngay lập tức và hướng dẫn nhân viên khi cần thiết. Khả năng giám sát này đảm bảo việc cung cấp dịch vụ nhất quán và tạo điều kiện cho việc cải thiện hiệu suất liên tục. Với thông tin thời gian thực, bạn có thể giải quyết các vấn đề kịp thời và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Phân tích để tối ưu hóa tương tác với khách hàng

Module này cung cấp các công cụ phân tích cho phép bạn phân tích dữ liệu trung tâm cuộc gọi và thu được những thông tin quý giá. Bằng cách tận dụng những thông tin này, bạn có thể xác định xu hướng, đo lường các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa tương tác với khách hàng. Phương pháp dựa trên dữ liệu này giúp bạn cải thiện hiệu suất, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

Giá

  • 125.000đ/tài khoản /tháng
comments powered by Disqus
Email: info@rta.vn | Tel: 028.6684.6530. Address: Suite B2.905, 59 Ngo Tat To, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam. Taxcode: 0312166120, issue by Dept of Planning & Investment on 27/02/2013. Using this website means that you agree with our Terms of Service and Privacy Policy.
Built with Hugo