Featured image of post

Call Center

Thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ đâu, ghi lại cuộc trò chuyện để đảm bảo chất lượng, theo dõi hiệu suất của nhân viên trong thời gian thực.

CRM, CXM
Featured image of post

Quản lý nhân sự

HR all-in-one, cập nhật theo thời gian thực mọi hoạt động nhân sự của tất cả nhân viên: Check-In/Out, Nghỉ phép, Tăng ca, …

HRM, RTA
Featured image of post

CRM Dynamics

Tập trung dữ liệu khách hàng, theo dõi tương tác và cung cấp thông tin giúp tăng cường sự tương tác và chiến lược bán hàng hiệu quả hơn.

Khách hàng, Bán hàng
Featured image of post

Finance Dynamics

Tự động hóa quy trình tài chính, cung cấp thông tin thời gian thực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép tài chính chính xác

Tài chính, Kế toán
Featured image of post

Recruit Dynamics

Quản lý đăng tuyển, tiến hành đánh giá ứng viên và tối ưu giao tiếp với ứng viên, từ đó tạo ra quá trình tuyển dụng hiệu quả hơn.

HRM, Tuyển dụng