rtWork Q&A 1: Quản lý chấm công, nghỉ phép, tăng ca

2021-03-05T03:43:11+00:00Tags: , |

Q1: Mình thấy rất nhiều công ty sử dụng máy chấm công, và mình cũng thấy rằng máy chấm công đã giải quyết được việc quản lý công của nhân viên rồi, vậy tại sao cần phải sử dụng app?A1: - [...]