Q1: Cách sử dụng app rtWork cho từng trường hợp kịch bản chấm công khác nhau cụ thể như thế nào?

A1: – Check in/out thường: tại nơi có Qr code – Check in/out ngoại lệ: tại nơi không có Qr code và những trường hợp khác thời gian trong ca: về sớm, đi trễ – Check in/out tạm: rời khỏi nơi đã check in/out ban đầu – Sửa check in/out: chỉnh quên, sửa sai

Q2: Công ty chúng tôi có rất nhiều sale, mỗi bạn tự tìm kiếm và nhập khách hàng cho mình. Vậy làm sao để chúng tôi kiểm tra các KH trùng thông tin và tính toán KPI cho nhân viên?

A2: Hệ thống CRM của rtWork có chức năng lọc trùng và thiếu thông tin khách hàng để bạn kiểm tra và hệ thống hoá.

Q3: Làm sao để giới hạn quyền truy cập danh sách khách hàng cho các nhân viên khác nhau?

A3: Tạo tuyến và phân tuyến

Q4: Lợi ích của việc phân tuyến khách hàng là gì?

A4: – Giới hạn quyền truy cập cho từng nhân viên (giải thích chi tiết)

– Dễ theo dõi kiểm soát theo từng nhóm khách hàng.

Q5: Có cách nào để nhân viên không xem số điện thoại của khách hàng không?

A5: Hệ thống CRM của rtWork có chức năng ẩn số điện thoại của khách hàng. Khi đó, nhân viên Sales vào hệ thống để gọi điện chỉ nhìn được tên khách hàng và nút gọi, không biết số điện thoại của khách bạn nhé.

Q6: Khi 1 khách hàng không còn tiềm năng nữa, có chỗ xoá đi không?

A6: CRM của rtWork có nút xoá được, tuy nhiên RTA khuyên bạn không nên xoá. Vì khách hàng đó có thể không tiềm năng vào thời điểm này nhưng trong tương lai có thể sẽ tiềm năng. Bạn nên lưu giữ lại thông tin khách hàng cùng với lịch sử tương tác, để sau này có thể tiếp tục chăm sóc. Bạn có thể gán nhãn cho các khách hàng này, ví dụ: ưu tiên thấp, để phân biệt với những khách hàng tiềm năng hơn của hiện tại.

Q7: Biểu mẫu nhập khách hàng quá nhiều thông tin phải điền, nếu thu thập không đủ thì làm sao điền

A7: Có thể không ràng buộc đối với 1 số trường thông tin (show/ẩn) chưa cần thiết, và có thể chỉnh sửa, bổ sung thông tin của khách hàng

Q1: Cho hỏi nếu tương tác với khách và khách hẹn gọi lại thì làm sao nhớ khách nào đã hẹn để gọi cho đúng giờ?

A1: Ở phần thông tin tương tác trong CRM Dynamics của rtWork sẽ có nội dung: Việc tiếp theo cần thực hiện, để nhân viên Sales chọn (như Liên hệ lại với khách, nhắn tin cho khách, gửi email cho khách…). Sau khi chọn xong, bạn nhân viên Sales sẽ cần điền thời gian cần thực hiện, và hệ thống sẽ thông báo, nhắc nhở bạn công việc cần làm.

Q1: Xem các loại tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu chăm sóc khách hàng ở đâu?

A1: Tại module CRM 360, bạn có thể xem toàn bộ các thông tin tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu chăm sóc khách hàng trên từng phương diện: – Theo nhân viên – Theo khách hàng – Tổng hợp.