Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

CƠ SỞ DỮ LIỆU CRM

Chủ đề: crm, database, customer

Module Cơ sở dữ liệu khách hàng cho phép doanh nghiệp:- Tạo mới, cập nhật, lưu trữ thông tin chi tiết khách hàng, đối tác, tạo nguồn dữ liệu sử dụng trong các module khác.- Phân bổ danh sách nhóm khách hàng cần chăm sóc cho từng nhân viên phụ...
125.000,0 đ

HR CHO QUẢN LÝ

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

Tính năng dành cho người quản lý thiết lập chính sách quản lý nhân sự:- Ca làm việc, hệ số tính lương tăng ca, làm thêm giờ- Ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép- Nội quy/quy định (Ví dụ: Áp dụng chế tài cho check-in muộn, check-out sớm,...)- Qr-code cho...
125.000,0 đ

MARKETING 2.0

Chủ đề: marketing, khuyenmai

Module giúp người dùng thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mãi nhằm mục tiêu thu hút các khách hàng mới, giữ chân các khách hàng hiện tại, mang đến lợi thế cơ hội và thúc đẩy doanh thu bán hàng.
125.000,0 đ

QUẢN TRỊ GIAO VIỆC CHO QUẢN LÝ

Chủ đề: manager, quanly, taskmanagement-manager, task, management, quantri, giaoviec

Cho phép người quản lý:- Thiết lập dự án, nhân sự tham gia (quyền truy cập), thiết lập đơn giá phân tích chi phí dự án, thiết lập danh mục công việc (thuận tiện giao và truy xuất), tạo nhãn công việc, thiết lập quy trình thực hiện công việc-...
125.000,0 đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.