Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

CƠ SỞ DỮ LIỆU CRM - ASSET

Chủ đề: crm, database, customer

Module Cơ sở dữ liệu khách hàng cho phép doanh nghiệp:- Tạo mới, cập nhật, lưu trữ thông tin chi tiết khách hàng, đối tác, tạo nguồn dữ liệu sử dụng trong các module khác.- Phân bổ danh sách nhóm khách hàng cần chăm sóc cho từng nhân viên phụ...
0,0 đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.