Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

HR CHO QUẢN LÝ

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

Tính năng dành cho người quản lý thiết lập chính sách quản lý nhân sự:- Ca làm việc, hệ số tính lương tăng ca, làm thêm giờ- Ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép- Nội quy/quy định (Ví dụ: Áp dụng chế tài cho check-in muộn, check-out sớm,...)- Qr-code cho...
125000.0đ

MARKETING 2.0

Chủ đề: marketing, khuyenmai

Module giúp người dùng thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mãi nhằm mục tiêu thu hút các khách hàng mới, giữ chân các khách hàng hiện tại, mang đến lợi thế cơ hội và thúc đẩy doanh thu bán hàng.
125000.0đ

QUẢN TRỊ GIAO VIỆC CHO QUẢN LÝ

Chủ đề: manager, quanly, taskmanagement-manager, task, management, quantri, giaoviec

Cho phép người quản lý:- Thiết lập dự án, nhân sự tham gia (quyền truy cập), thiết lập đơn giá phân tích chi phí dự án, thiết lập danh mục công việc (thuận tiện giao và truy xuất), tạo nhãn công việc, thiết lập quy trình thực hiện công việc-...
125000.0đ

HR CHO SUP

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

Cho phép giám sát thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự đối với nhân viên dưới quyền:- Quản lý, phê duyệt các hoạt động liên quan tới chấm công, lịch làm việc, công tác, nghỉ phép, làm tăng ca, thêm giờ;- Mọi hoạt động của nhân viên dưới...
144000.0đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.