Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

CƠ SỞ DỮ LIỆU CRM - ASSET

Chủ đề: crm, database, customer

Module Cơ sở dữ liệu khách hàng cho phép doanh nghiệp:- Tạo mới, cập nhật, lưu trữ thông tin chi tiết khách hàng, đối tác, tạo nguồn dữ liệu sử dụng trong các module khác.- Phân bổ danh sách nhóm khách hàng cần chăm sóc cho từng nhân viên phụ...
0.0đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.