Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

QUẢN TRỊ GIAO VIỆC CHO QUẢN LÝ

Chủ đề: manager, quanly, taskmanagement-manager, task, management, quantri, giaoviec

Cho phép người quản lý:- Thiết lập dự án, nhân sự tham gia (quyền truy cập), thiết lập đơn giá phân tích chi phí dự án, thiết lập danh mục công việc (thuận tiện giao và truy xuất), tạo nhãn công việc, thiết lập quy trình thực hiện công việc-...
125.000,0 đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.