Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

HR CHO SUP

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

Cho phép giám sát thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự đối với nhân viên dưới quyền:- Quản lý, phê duyệt các hoạt động liên quan tới chấm công, lịch làm việc, công tác, nghỉ phép, làm tăng ca, thêm giờ;- Mọi hoạt động của nhân viên dưới...
144000.0đ

HR CHO TẤT CẢ

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

Dành cho toàn bộ nhân viên sử dụng để chấm công, theo dõi lịch làm việc, hạn ngạch nghỉ phép, đăng ký nghỉ phép, đi công tác, làm tăng ca, thêm giờ,...
432000.0đ

HR CHO QUẢN LÝ

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

Tính năng dành cho người quản lý thiết lập chính sách quản lý nhân sự:- Ca làm việc, hệ số tính lương tăng ca, làm thêm giờ- Ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép- Nội quy/quy định (Ví dụ: Áp dụng chế tài cho check-in muộn, check-out sớm,...)- Qr-code cho...
125000.0đ

MY 360

Chủ đề: nhansu, hrsolution

Mỗi cá nhân tự theo dõi, quản lý, báo cáo hồ sơ nhân sự và lương của mình
576000.0đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.