Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

HR CHO TẤT CẢ

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

432000.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 432000.0đ
  • Phí sử dụng: 36000.0đ/tháng/1 tài khoản
Tính năng dành cho MỌI NHÂN VIÊN:
- Giúp công ty bỏ hoàn toàn máy quét vân tay để chấm công. Nhân viên sử dụng rtWork để check in/out tại văn phòng với QR code gắn cố định tại địa điểm làm việc cố định; sử dụng GPS và Camera để check in/out tại địa điểm bên ngoài văn phòng.

- Nhân viên xin nghỉ phép theo các chế độ như nghỉ thường niên có lương, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ không lương; Cán bộ quản lý nhận Notification và có thể phê duyệt/không phê duyệt yêu cầu xin nghỉ ngay lập tức.

- Nhân viên thông báo và xin phê duyệt giờ làm thêm ngoài giờ, với khả năng áp dụng các hệ số nhân ngoài giờ theo luật định và theo chính sách riêng của công ty.

- Thông báo tự động qua cơ chế Notification và Chat Bot để cảnh báo nhân viên đi trễ, về sớm và các tình huống cần quản trị theo thời gian thực khác.

- Nhân viên thời vụ, cộng tác viên đăng ký lịch làm việc để quản lý chủ động phân công nhiệm vụ và điều phối hoạt động.

- Xuất dữ liệu HR sang Excel để thuận tiện tính lương hàng tháng.


- Xem chi tiết tại Đây