Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

KIỂM KÊ - NHÂN VIÊN

Chủ đề: inventory, staff, stocktaking, kiemke

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 48000đ/tháng/tài khoản

Chức năng chính:
- Nhân viên thực hiện các công việc kiểm kê đã được phân công
- Theo dõi lịch sử thực hiện công việc của bản thân
- Thực hiện checkin/ checkout nghiệp vụ tại nơi làm việc
- Đăng ký lịch làm việc
- Theo dõi các số liệu phân tích thông qua các công cụ tương ứng