Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

KIỂM KÊ - QUẢN LÝ

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 48000đ/tháng/tài khoản

Chức năng chính:
- Quản lý thực hiện tạo đối tượng quản lý; tạo kịch bản kiểm kê; giao các đối tượng cần kiểm kê theo kịch bản cụ thể cho nhân viên phụ trách
- Theo dõi quá trình và lịch sử thực hiện công việc của nhân viên
- Theo dõi quá trình checkin/ checkout của nhân viên nghiệp vụ
- Theo dõi số liệu phân tích thông qua các công cụ tương ứng