Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

KIỂM KÊ KHO

288.000,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 288000.0đ
  • Phí sử dụng: 24000.0đ/tháng/1 tài khoản

QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN giúp thiết lập thời gian kiểm kê, thực hiện kiểm kê số lượng sản phẩm - tài sản tồn lại trong kho.


- Xem chi tiết tại Đây