Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

THỦ KHO

1.500.000,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 1500000.0đ
  • Phí sử dụng: 125000.0đ/tháng/1 tài khoản


- Nhập kho cho sản phẩm - tài sản là đơn lẻ hoặc có phụ kiện.
- Xuất kho cho sản phẩm - tài sản đã được nhập kho.
- Tái nhập lại hoặc điều chuyển nội bộ cho sản phẩm - tài sản đã được xuất kho.


- Xem chi tiết tại Đây