Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

HỒ SƠ SẢN PHẨM / TÀI SẢN

125.000,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 125000.0đ
  • Phí sử dụng: 0.0đ/tháng/1 tài khoản

- Thiết lập nguồn dữ liệu sản phẩm - tài sản đầu vào để quản lý kho.
- Theo dõi danh sách và thông tin của những sản phẩm - tài sản đã được tạo.


- Xem chi tiết tại Đây