Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

CHUYÊN VIÊN C&B

Chủ đề: nhansu, hrsolution

0,0 đ

Chọn Mua

Module này được miễn phí trọn đời:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng/tài khoản: 0đ/tháng/tài khoản

Quản lý hồ sơ nhân sự & quản lý lương:


- Thiết lập các trường thông tin, nội dung mẫu giấy tờ - hồ sơ - hợp đồng.
- Tổng hợp thông tin giấy tờ - hồ sơ - hợp đồng của toàn nhân viên.
- Thiết lập nhóm kỳ lương, nhóm nội dung chi trả lương, nhóm tỷ lệ trích nộp, nhóm giảm trừ thu nhập không chịu thuế.
- Gán thông tin chi trả lương, xác nhận dữ liệu tính lương, xác nhận gửi bảng lương.
- Xem các phân tích, báo cáo theo kỳ lương của toàn nhân viên.