Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

CÔNG SẢN - THỰC HIỆN

Chủ đề: congsan

0,0 đ

Chọn Mua

Mô-đun này được miễn phí trọn đời:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng/tài khoản: 0đ/tháng/tài khoản

Mô-đun Công sản - Thực hiện cho phép bạn cấu hình thiết lập mô hình công sản của doanh nghiệp, tổ chức trên hệ thống rtWork. Bạn có thể thiết lập bất cứ loại công sản nào, dù đơn giản hay phúc tạp; một hoặc nhiều chi nhánh. Cụ thể, Mô-đun cho phép bạn thực hiện các thiết lập:


1. Khởi tạo công sản
2. Danh sách công sản
3. Bản đồ công sản