Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

PG & PB - QUẢN LÝ

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 36000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Thiết lập công việc
- Thiết lập công cụ nghiệp vụ sử dụng phân phối Google sheet
- Giám sát quá trình Check in - Check out của nhân viên bằng nhiều hình thức: bản đồ Check in - Check out, lịch sử Check in - Check out
- Theo dõi lịch làm việc của nhân viên
- Theo dõi Kết quả thực hiện nghiệp vụ của nhân viên, xem báo cáo và thống kê phân tích