Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

NPP 2.0

Chủ đề: NPP, DMS

0.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 48000.0đ/tháng/1 tài khoản
Mô tả:
- Theo dõi các đơn đặt hàng, chi tiết của từng khách hàng, nhóm khách hàng, theo dõi đặt hàng của từng nhân viên, tên hàng hóa.
- Báo cáo hàng tồn kho, xuất nhập tồn, hủy hàng, xuất kho, chuyển kho nội bộ. Từ các báo cáo này giúp bạn biết được số lượng hàng hóa chính xác trong kho, chủ động giải phóng hàng tồn, chủ động xuất nhập hàng, chủ động quay vòng vốn lưu động và hạn chế tối đa thất thoát.
- Các phân mục được phân chia rõ ràng để thu thập và biểu diễn các thông tin: Trả hàng nhà cung cấp, Nhập hàng tồn đầu kỳ, Xuất kho, Nhập kho, Hủy hàng...