Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

KIỂM TRA NHIỆM VỤ - NHÂN VIÊN

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 0đ/tháng/tài khoản
Các chức năng chính:
- Nhân viên thực hiện kiểm tra các nhiệm vụ phức hợp, các điểm kiểm tra đơn lẻ đã được giao
- Theo dõi lịch làm việc và lịch sử làm việc