Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

QUẢN LÝ PA-KPI

Chủ đề: kpi, pa, kpipa4man, kpipa

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 60000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Thiết lập kỳ PA
- Thiếp lập nội dung tiêu chí đánh giá KPI
- Thống kê và quản lý kết quả, xếp hạng, ..