Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

PA - KPI

Chủ đề: kpi, pa, kpipa4man, kpipa

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 36000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Nhân viên tự đánh giá
- Đánh giá độc lập
- SUP đánh giá.