Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

THIẾT LẬP TỔ CHỨC

Chủ đề: organization, thietlap, tochuc

125000.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 125000.0đ
  • Phí sử dụng: 0.0đ/tháng/1 tài khoản

Mô-đun Thiết lập Tổ chức cho phép bạn cấu hình thiết lập mô hình tổ chức của doanh nghiệp trên hệ thống rtWork. Bạn có thể thiết lập bất cứ mô hình tổ chức nào, dù đơn giản hay phúc tạp; một hoặc nhiều chi nhánh. Cụ thể, Mô-đun cho phép bạn thực hiện các thiết lập:


1. Thiết lập Trụ sở chính, các chi nhánh, phòng ban, khu vực kinh doanh, khu vực làm việc
2. Thiết lập nhóm làm việc, dự án, đối tác, thành viên liên kết
3. Thiết lập nhóm phân quyền, nhóm người dùng, tài khoản người dùng, đóng/mở quyền truy cập

- Xem chi tiết tại Đây