Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG - FULL

Chủ đề: tuyendung, vieclam, jobmnge

0.0đ

Chọn Mua

Module này được miễn phí trọn đời:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng/tài khoản: 0đ/tháng/tài khoản
Các chức năng chính:
- Tạo mới và quản lý thông tin đăng tuyển các vị trí cho nhà tuyển dụng
- Tạo mới và quản lý các bài kiểm tra cần thiết cho vị trí tuyển dụng
-Đăng bài tuyển dụng lên rtWork.me
-Hỗ trợ xét tuyển và xem báo cáo tổng quan ứng viên