Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

CĐT AN NINH - BẢO VỆ

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 36000đ/tháng/tài khoản
Các chức năng chính:
- Nhận thông báo giao việc và thực hiện các công việc được giao
- Theo dõi quy trình, lịch sử thực hiện công việc
- Xem thống kê qua các biểu đồ phân tích