Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

Q.LÝ ĐÀO TẠO NỘI BỘ

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 250000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Thiết lập thông tin khoá đào tạo
- Thiếp lập đề kiểm tra theo nhu cầu với đa dạng kiểu câu hỏi
- Thống kê và quản lý điểm số, xếp hạng, lượt làm bài.