Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 48000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Luyện tập
- Cập nhật kiến thức mới từ thông tin khó đào tạo
- Làm bài kiểm tra đánh giá năng lực