Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

HR CHO SUP

Chủ đề: nhansu, hrsolution, hr

144000.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 144000.0đ
  • Phí sử dụng: 12000.0đ/tháng/1 tài khoản
Tính năng dành cho QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
- Phê duyệt nghỉ phép
- Phê duyệt Check-in/Out của nhân viên (Nếu có trong nội quy)
- Phê duyệt và quản lý tăng ca, làm thêm giờ cho nhân viên
- Phê duyệt yêu cầu đi công tác, theo dõi lịch làm việc của nhân viên
- Đánh giá định kỳ cho nhân viên, làm căn cứ thưởng phạt, tăng lương cho nhân viên

- Xem chi tiết tại Đây