Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

GIAO HÀNG

Chủ đề: staff, nhanvien, giaohang, delivery

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 36000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Nhận chuyến giao hàng
- Thực hiện giao hàng
- Theo dõi quá trình giao hàng