Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

CRM THIẾT LẬP TUYẾN

Chủ đề: crm, route, tuyenkhachhang, customer

0.0đ

Chọn Mua

Module này được miễn phí trọn đời:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng/tài khoản: 0đ/tháng/tài khoản
Mô tả:

Để đáp ứng bài toán bảo mật danh sách khách hàng, quản lý KH theo đặc điểm, tính chất nhất định, và nhu cầu quy định chỉ một số nhóm người dùng được truy cập danh sách. Mô-đun Thiết lập CRM sẽ giúp người dùng giải quyết những vấn đề trên.