Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

QUẢN LÝ CHUỖI

Chủ đề: quanlychuoi, chain, management, sales

576.000,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 576000.0đ
  • Phí sử dụng: 48000.0đ/tháng/1 tài khoản
Mô-đun hỗ trợ người dùng các chức năng:
- Check in & Check out hàng ngày dựa trên nhận diện khuôn mặt
- Bán hàng
- Xuất kho
-Kiểm tra tồn kho