Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

ASM 2.0

Chủ đề: ASM, DMS

0.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 48000.0đ/tháng/1 tài khoản
Mô tả:
- Giúp ASM (Area Sales Manager) xây dựng, huấn luyện và giám sát quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng.
- Theo dõi khách hàng hiện có, phát triển khách khách hàng mới cho Công ty.
Thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu phân phối theo tháng, quý, năm.
- Theo dõi doanh số bán ra của sản phẩm trên đầu khách hàng theo định kỳ.
Phân tích số liệu bán hàng, chất lượng sản phẩm và so sánh với các sản phẩm cạnh tranh khác và đưa ra những phân tích và đánh giá để nâng cao doanh số bán hàng của sản phẩm.