Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT - NHÂN VIÊN

144.000,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 144000.0đ
  • Phí sử dụng: 24000.0đ/tháng/1 tài khoản

Hỗ trợ các chức năng bao gồm:
- Tạo yêu cầu phê duyệt mới, yêu cầu nhập hàng, lệnh xuất kho,....
- Thực hiện yêu cầu phê duyệt.
- Theo dõi lịch sử phê duyệt của một yêu cầu.
- Lịch nhắc phê duyệt.