Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT - QUẢN LÝ

144.000,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Phí khởi tạo: 144000.0đ
  • Phí sử dụng: 24000.0đ/tháng/1 tài khoản

Thiết lập quy trình phê duyệt bao gồm:
- Tạo các cấp phê duyệt.
- Người thực hiện phê duyệt.
- Đóng/mở trạng thái cho quy trình phê duyệt.