Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

ADMIN 2.0

Chủ đề: admin, DMS

0.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 48000.0đ/tháng/1 tài khoản
Mô tả:
- Là công cụ để Admin thiết lập phân quyền cho các cấp trong quản lý bán hàng.
- Tạo chỉ tiêu bán hàng cho từng nhân viên theo từng sản phẩm trong một chu kỳ thời gian thiết lập