Nhằm góp phần giúp doanh nghiệp trau dồi, thực hành tư duy phòng ngừa rủi ro khi soạn thảo hợp đồng thương mại để từ đó tham gia một cách sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng lợi thế kinh doanh từ các nước đối tác chiến lược và quan trọng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa đào tạo trong khuôn khổ Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, quan trọng” như sau:
 
➡️ Chủ đề và thời gian: Khóa đào tạo: “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại” vào ngày 27 – 28/5/2021
➡️ Địa điểm: Hội trường số 2, tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
➡️ Thông tin chi tiết:
Công văn: https://rtlink.me/congvan-0657
Chương trình: https://rtlink.me/chuongtrinh-hdtm
Link đăng ký tham gia: https://rtlink.me/khoahoc-hdtm chậm nhất là ngày 23/05/2021.
 
➡️ Thông tin liên hệ: Trung Tâm Hỗ Trợ DNNVV – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội; Fax: 024-35742020; 35742030, Lê Thị Kim Thành (Điện thoại: 024-35742022, máy lẻ 252); Mobile: 0912933834; Email: thanhltk@vcci.com.vn.
 
Nguồn: VCCI