➡️ PAIN POINT KILLER – Series podcast phân tích và giải quyết pain points – những “nỗi đau nhức nhối” của các doanh nghiệp trong công tác vận hành và quản trị tổ chức của mình. Mỗi tập của chương trình sẽ tập trung vào một pain point thường thấy ở mỗi doanh nghiệp. Và kết thúc mỗi tập, các doanh nghiệp sẽ tìm ra chìa khoá để giải quyết pain point này.

➡️ RTWORK TALK – Chuỗi chương trình trực tuyến được tổ chức dưới dạng talk show thảo luận về các vấn đề trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ cách sử dụng các công cụ công nghệ để giải quyết các vấn đề này.