Theo các chuyên gia của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lộ trình chuyển đổi số cho DNNVV tại Việt Nam được khuyến nghị thông qua các giai đoạn phổ biến sau: giai đoạn chuẩn bị và 3 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. Các giai đoạn này là tương đối, tùy và tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng doanh nghiệp có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau.

Cụ thể, theo khuyến nghị của các chuyên gia, giai đoạn chuẩn bị là nhằm xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số theo 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Áp dụng chuyển đổi số mô hình kinh doanh
  • Giai đoạn 2: Tập trung chuyển đổi số mô hình quản trị,
  • Giai đoạn 3: Kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới

Theo Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đây là tài liệu đầu tiên tổng kết được bản đồ các giải pháp công nghệ, đánh giá một cách độc lập tổng quan về ưu, nhược điểm của các giải pháp, so sánh mức độ sẵn sàng của các giải pháp trong nước và quốc tế trên thị trường Việt Nam để các DN tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của doanh nghiệp mình.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025:

  • 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;
  • Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số;
  • Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng;
  • Thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Doanh nghiệp tham khảo trực tiếp tài liệu tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn./.

Nguồn: Kinh tế và Dự báo