Loading...
MODULES2019-11-29T11:08:11+00:00

CRM TELE

Chủ đề: crm, telephone, sales

Tương tác và giao dịch với khách hàng thông qua gọi điệnInteracting and dealing with customers by phone calls
0.0đ

CRM F2F

Chủ đề: crm, f2f, sales

Tương tác và giao dịch với khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếpInteracting and dealing with customers by face-to-face
0.0đ

FUNiX HANNAH

Chủ đề: crm, dynamics, hannah

Tích hợp tất cả các tính năng của 1 mô hình CRM tiêu biểu như tạo CSDL KH, tương tác qua Phone, F2F, tổng hợp, phân tích, số hóa dữ liệu.
0.0đ

CRM DYNAMICS

Chủ đề: crm, dynamics, telef2f

Tích hợp tất cả các tính năng của 1 mô hình CRM tiêu biểu như tạo CSDL KH, tương tác qua Phone, F2F, tổng hợp, phân tích, số hóa dữ liệu.
0.0đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.