[Khóa học – Hà Nội] “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại” ngày 27 – 28/5/2021

2021-05-17T07:03:49+00:00Tags: , , , |

Nhằm góp phần giúp doanh nghiệp trau dồi, thực hành tư duy phòng ngừa rủi ro khi soạn thảo hợp đồng thương mại để từ đó tham gia một [...]