CHƯƠNG TRÌNH: “Quản trị tài chính thực chiến – Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp”

2021-04-26T09:25:31+00:00Tags: , , |

Trong doanh nghiệp, tài chính được ví như dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ “cơ thể” và Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo [...]

Hội thảo: “Giới thiệu chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam của Ngân hàng ADB”

2021-04-16T08:03:57+00:00Tags: , , |

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Liên hiệp các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Ngân hàng phát triển châu Á [...]

Công bố “Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam – PAPI 2020”

2021-04-13T07:59:29+00:00Tags: , |

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình [...]